Termini polaganja

 Poštovani kandidati!

Obaveštavamo vas da  od 01.01.2016.g.počinje korišćenje Informacionog sistema za osposobljavanje kandidata za vozače(ISO).

Kandidati koji se upisuju nakon 01.januara 2016.g.(novoupisani i oni koji nastavljaju osposobljavanje za vozače)  imaju nalog koji koriste za vežbanje ispitnih pitanja i prijavu  teorijskog i praktičnog ispita.Nalog se aktivira pri upisu u auto školu ili kandidat  aktivira samostalno  nakon slanja aktivacionog koda  na email adresu kandidata  .

Termine za polaganje teorijskog i praktičnog ispita MUP dostavlja auto školama(u ISO) do 15-og u mesecu za sledeći mesec i  kandidati imaju uvid u termine na svom nalogu.

Prijave  za teorijski i praktični ispit  vrše se elektronski- uz OBAVEZNU dostavu uplatnice za teorijski/praktični  ispit nakon dostavljanja iste.

Za više informacija obratiti se auto školi.

VAŽNO!!!

Svi upisani  kandidati koji žele da nastave osposobljavanje za vozače nakon  01.01.2016.g imaju obavezu da se jave auto školi – administratoru .