Vozački ispit

Teorijski ispit – TEST

Po završenoj teorijskoj nastavi prijavljujete se u Auto školi za polaganje teorijskog ispita. Ispit se polaže u učionici Auto škole od 01.01.2016.g. na računaru. Kandidat ima na raspolaganju 45 minuta za rešavanje testa. Svako pitanje u zavisnosti od težine nosi određeni broj poena, a kompletan test sadrži ukupno 100 poena. Da bi kandidat položio, neophodno je da ima najmanje 85 poena. Rezultate polaganja testa kandidat dobija odmah nakon završenog testa. Kandidati koji nisu položili imaju mogućnost da na svom nalogu vide broj pitanja na koja nisu tačno odgovorili.Položen test važi  18 meseci od dana polaganja i to je period u kome kandidat treba da položi vožnju, u protivnom ponovo mora da polaže teorijski ispit.

Praktični ispit – VOŽNJA

Kandidati koji su položili teorijski ispit nakon završene praktične vožnje,odslušana 3dodatna časa teoretske obuke i odvožena 3 dodatna časa praktične obuke(„stari kandidati“) prijavljuju se  za polaganje praktičnog ispita – VOŽNJE.

Za polaganje praktičnog ispita prijavljuju se i kandidati koji su odslušali 40 časa teorijske obuke,položili test ,odvozili 40 časova praktične obuke.

Pre prijave praktičnog dela ispita potrebno je dostaviti školi potvrdu  o završenoj obuci i položenom ispitu iz prve pomoći i uplatnicu za prijavu praktičnog ispita (taksa prema MUP-u).

Lekarsko uverenje i obuka iz prve pomoći u Domu zdravlja Niš u paketu koštaju 4300 din. Samo lekarski pregled košta 1800 din, a samo obuka iz prve pomoći je 3500 din. Kontakt telefon za informacije 0694555619 (Mišić Slađana)

Polaganje vožnje počinje na poligonu slučajnim izborom jednog od 15 ispitnih zadataka.

Praktični ispit se sastoji od:

  • polaganja vožnje na poligonu i
  • polaganja vožnje u saobraćaju na javnom putu.

Na poligonu kandidat treba da pravilno uradi sledeće predviđene radnje:

  • Vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobr. trake
  • Kočenje i zaustavljanje
  • Parkiranje vozila podužno vožnjom unazad
  • Parkiranje vozila pod pravim uglom vožnjom unazad
  • Polukružno okretanje vozila sa najviše tri manevra na prostoru širine dve saobr. trake
  • polazak pod ručnu

Predviđeno vreme za radnje na poligonu je 10 minuta, ali nije obavezujuće za kandidata.

Po završenom ispitu Komisija u kojoj su ispitivač iz Auto škole i ispitivač iz MUP-a saopštava kandidatu ocenu njegove vožnje u vidu rezultata POLOŽIO ili NIJE POLOŽIO. Kandidat po završetku ispita dobija bodovnu listu od svakog ispitivača o učinjenim greškama i konačnoj oceni.