Cenovnik

Auto škola 207 Vam nudi veoma povoljne cene, kao i mogućnost plaćanja u više mesečnih rata sa ili bez čekova:

ČAS TEORIJSKE OBUKE “AM“,“A1“,“A2″,“A“ 400,00
ČAS TEORIJSKE OBUKE “B“ 400,00
DOPUNSKI ČAS TEORIJSKE OBUKE ‘AM“ ,“A1“, “A2“,“A“ 400,00
DOPUNSKI ČAS TEORIJSKE OBUKE  “B“ 400,00
DODATNI ČAS TEORIJSKE OBUKE ‘AM“, “A1“,“A2“,“A“ 400,00
DODATNI ČAS TEORIJSKE OBUKE “B“ 400,00
ČAS PRAKTIČNE OBUKE “AM“, “A1“,“A2“, “A“ 1400,00
ČAS PRAKTIČNE OBUKE “B“ 1400,00
DOPUNSKI ČAS PRAKTIČNE OBUKE  “AM“ ,“A1“ ,“A2“,“A“ 1400,00
DOPUNSKI ČAS PRAKTIČNE OBUKE “B“ 1400,00
DODATNI ČAS PRAKTIČNE OBUKE “AM“ ,“A1“ ,“A2“,“A“ 1400,00
DODATNI ČAS PRAKTIČNE OBUKE “B“ 1400,00
TEORETSKI ISPIT “AM“, “A1“, “A2“,“A“, “B“ 5000,00
PRAKTIČNI ISPIT “AM“ ,“A1“, “A2“,“A“, “B“,“BE“ 5000,00
ČAS PRAKTIČNE OBUKE “BE“ 3000,00
DOPUNSKI ČAS PRAKTIČNE OBUKE “BE“ 3000,00

 

UPUTSTVO ZA PLAĆANJE:
UPLATILAC: IME I PREZIME KANDIDATA, ADRESA IZ LIČNE KARTE
SVRHA UPLATE: OBUKA VOZAČA B KATEGORIJE (ILI KATEGORIJE ZA KOJU SE OBUČAVA KANDIDAT)
PRIMALAC: 207 DOO NIŠ, DOBRIČKA 1
VALUTA: RSD
TEKUĆI RAČUN: 170-0030044469000-68
POZIV NA BROJ: ZADNJE 2 CIFRE GODINE UPISA – ZADNJE 3 CIFRE ID BROJA (PRIMER 21-023)

„207“ DOO NIŠ JE U SISTEMU PDV-a
CENOVNIK VAŽI OD 01.04.2022. GODINE

ZA VIŠE INFORMACIJA KONTAKTIRATI ADMINISTRACIJU AUTO ŠKOLE 207.