Nekoliko saveta za dobru i sigurnu vožnju

Nekoliko saveta za dobru i sigurnu vožnju

Ovo su samo saveti, kako da Vaš vozački staz bude dug

Pridržavajte se saobraćajnih propisa i znakova, budite spremni i na eventualne greške i nesmotrenosti drugih učesnika u saobraćaju, uskladite brzinu sa ostalim učesnicima u saobraćaju, povremeno proverite da niste zaboravili saobraćajne propise i znake, pokažite da posedujete saobraćajnu i opštu kulturu.

Prilikom vožnje upravljač treba držati sigurno, ali ne previše kruto i u grču čime se stvara napetost i zamor. Ruke na točku upravljača treba držati kao kazaljke na satu u položaju ,,deset minuta do dva,, kako bi svako skretanje i promena pravca bili bez naprezanja
uvek vozite desnom stranom, a pri promeni pravca kretanja ili pri preticanju proverite da li je iza vas drugo vozilo, a preticanje uzvedite tako da ostavite prostor za drugo vozilo, pa se tek onda vratite u desnu stranu. Držite uvek dovoljno odstojanje od vozila koja su ispred vas kako ne bi došlo do neželjenih posledica prilikom eventualnog naglog kočenja. Inače, kočnice uvek proverite posle dužeg perioda neupotrebljavanja auta
nogu uvek sklonite sa pedale kvačila i držite je na slobodnom prostoru

PRIPREMA AUTOMOBILA ZA DUŽA PUTOVANJA
Na dužim relacijama, automobil je podvrgnut naprezanju više nego što je to uobičajeno, često natovaren do krajnje granice a u relativno kratkom vremenu prelazi se velika kilometraža u različitim uslovima – kiša, vetar, nadmorska visina, loš put … Zato preporučujemo da sami ili kod automehaničara, kod kojeg održavate vozilo, pre puta obavite mali test, što podrazumeva da se vizuelno spolja pogledaju pneumatici, brisači, signalna svetla, brava na vratima, da li curi ulje ili tečnost iz hladnjaka. Svakako proverite kočnice, pred duži put promenite ulje u motoru i prečistač ulja, uvek ponesite litar rezervnog ulja. Proverite filter za vazduh i po potrebi ga promenite, to isto treba uraditi sa kaiševima alternatora i ventilatora. Dobro je da majstor zameni i stara platinska dugmad novim, očisti ili zameni svećice, proveri akumulator i nivo elektrolita u njemu, doda kočiono ulje ako je potrebno, a ne zaboravite i vodu u rezervoaru za pranje vetrobrana.
Na dužim relacijama savetujemo da se pauze u vožnji prave na svakih 100-ak kilometara uz osvežavanja bezalkoholnim napicima, najbolje vodom, čajem i negaziranim sokovima, uz laku ishranu i svakako bez konzumiranja lekova koji mogu da utiču na pad koncentracije i izazovu pospanost.
U letnjim uslovima, kada su visoke temperature, preporučujemo da se putuje u jutarnjim, odnosno večernjim satima, kada je prijatnije za volanom i da se ne ulazi naglo u vozilo koje je prethodno stajalo na suncu i u kome temperature mogu biti vrlo visoke.

VOŽNJA PO KIŠI
Kiša je čest pratilac vožnje, a obilne padavine često mogu da dovedu i do prekida saobraćaja jer je pored velike količine vode na kolovozu i vidljivost maksimalno smanjena. Brzina u takvim uslovima mora se prilagoditi i smanjiti od 30 do 50%. Dubina ,,šare,, na gumama takodje je bitan faktor za bezbednu vožnju u takvim uslovima, pa svakako treba izbegavati vožnju sa ,,izlizanim,, gumama. Ne bi trebalo dozvoliti da se vodena para kondenzuje u unutrašnjosti vozila, pa treba koristiti ventilaciju i grejanje, a u vožnji po kiši treba obavezno koristiti srednja svetla. Ponekad je dobro vozilo parkirati i sačekati da kiša ili nevreme posustanu i uslovi za vožnju postanu bezbedniji. Posebnu pažnju treba obratiti na pojavu koja je poznata pod nazivom akvaplaning, kada se izmedju kolovoza i pneumatika stvara odredjeni sloj vode tako da pneumatici praktično nemaju dodir sa kolovozom, kada može doći do zanošenja i gubitka kontrole nad vozilom. Klizav kolovoz, inače, pa i u uslovima kiše, zahteva prvenstveno prilagodjavanje brzine, naročito na putevima gde se traktori i seoska vozila uključuju sa sporednih puteva i često nanose odredjenu količinu zemlje i blata, što takodje može biti opasno u slučaju nepažljive vožnje.
Mali, ali korisni saveti:
ukoliko pri kišnom vremenu pregori elektromotor brisača, vetrobran možete namazati duvanom od cigarete pa se voda neće zadržavati, već će se slivati u sitnim mlazevima i vožnju ćete moći da nastavite do prve radionice
da biste sprečili zamagljivanje stakala iznutra, namažite ih glicerinom, pa ispolirajte krpom i izvesno vreme stakla se neće magliti

VOŽNJA PO MAGLI
Na putevima trasiranim duž rečnih tokova, po dolinama i kotlinama magla je često prisutna u jutarnjim i večernjim satima, što od vozača zahteva posebnu opreznost i pralagodjenu vožnju. Naime, u uslovima smanjene vidljivosti neophodno je držati bezbedno rastojanje, uvek voziti desnom stranom puta i izbegavati preticanje i zaustavljanje na otvorenom putu. Za vožnju po magli i sumaglici u noćnim i dnevnim uslovima, najbolje je koristiti srednja i svetla za maglu, koristiti svetlosne signale (npr. upaljena sva 4 migavca) i po potrebi sirenu. Ovakvi uslovi za vožnju zahtevaju dovoljno goriva zbog povećane potrošnje, kao i potpuno ispravna svetla i brisače, što je i inače obaveza svakog vozača za bezbedno učestvovanje u saobraćaju.

VOŽNJA POD UDARIMA VETRA
Svi automobili ne reaguju podjednako na udare vetra, a to zavisi od tipa vozila, težine, brzine kojom se vozi, vrste kolovoza itd. Najneprijatniji su tzv. bočni udari vetra na mostovima, u krivinama, prevojima, usecima ili brisanom prostoru. U takvim uslovima neophodna je potpuna koncentracija i pravovremeno reagovanje, prilagodjena brzina, čvrsto držanje upravljača, oprez pri korišćenju kočnica i umerenost u korišćenju gasa. Automobili sa pogonom na zadnje točkove i motorom koji je pozadi su osetljiviji na bočne udare vetra, dok su vozila sa motorom koji je napred, a pogon na zadnjim točkovima, nešto stabilniji. Naravno, što je automobil lakši, sa većom karoserijom i bez tereta, više je izložen bočnim udarima vetra i zato je nestabilniji.

VOŽNJA PO SNEGU I LEDU
Podsećamo, zimsku opremu čine zimske gume na pogonskim točkovima ili sve četiri radijalne gume sa dubinom šare najmanje 4 mm, kao i lanci koji se po potrebi montiraju. Nije lože za zimske uslove vožnje poneti i lopatu, malo peska, staru ponjavu, metlicu za čišćenje stakla, sprej protiv zamrzavanja stakla, sprej za bravice.
Pre startovanja automobila u zimskim danima obavezno prvo treba očistiti sneg i led sa krova i staklenih površina, treba proveriti uredjaj za grejanje, uvek napuniti rezervoar gorivom, jer u slučaju zastoja na putu moći ćete da se grejete. Kada ima snega i leda po putu, najbolje je voziti pod malim gasom i u nižem stepenu prenosa. Najbitnije je da se ne prave nagli pokreti volanom ili kočnicom, ako je potrebno smanjiti brzinu, treba kočiti motorom, odnosno ubaciti u niži stepen prenosa, pažljivo da se vozilo ne zanese. U tim trenucima treba zaboraviti na nožnu kočnicu, pogotovo kad vozilo ima zadnju vuču.
Prilikom vožnje po dubokom snegu, treba upravljač držati pravo da prednji i zadnji točkovi imaju isti pravac kretanja. Ako automobil ,,šlajfuje,, treba pokušati kretanje unazad, a ako to ne uspe onda pod točkove treba staviti pesak, granje, krpe i sl.
Male “cake”:
-Ukoliko u zimskim uslovima ostanete na putu zbog kvara ili zastoja na putu, a nemate dovoljno goriva, pomoći će obična sveća koja će temperaturu u kolima podići i do 10 C!
pre nego što zahladni, u bravice na automobilu stavite glicerin pomoću pipete ili starog šprica za injekcije
– Ujutru,nakon startovanja motora ne krećite istog časa, jer se tek posle 10-ak sekundi stvori dovoljan pritisak da ulje dospe do svih mesta za podmazivanje

About the author

gacik.mail@gmail.com administrator